Площад"Димитър Благоев"

Художник: Мански,Владимир 
Описание: Излед от югоизток към площада с Министерството на земеделието.По площада преминават пешеходци,каруци и
леки коли.Рамка 66,00/51,00 см.