Булевард"Христо Ботев".

Художник: Мански,Владимир 
Описание: Поглед към бул."Хр.Ботев"от ІІІ Девическа гимназия,от високо.