Из цикъла"София"-Народният театър.

Художник: Мански,Владимир 
Описание: Поглед откъм Градската галерия.През голите дървета прозира фасадата на театъра. Дъждовно време,хора с чадъри.