Улица"Търговска" 1939 г.

Художник: Мански,Владимир 
Описание: Поглед към пл."Бански".От двете страни на улицата има стари софийски сгради с магазини, с разпънати, платнени сенници. Цари оживление. В дъното е Баня баши джамия. Синьо небе. Картината е рисувана, вероятно, по стари скици.