Народният театър и Военното министерство 1933-34 г.

Художник: Мански,Владимир 
Описание: Поглед от Градската градина към сградите. Зимен пейзаж. На преден план-градината с 2 павилиона,хора по алеите. Зад градината са Народният театър и Военното министерство /старата сграда/. Пред тях-файтон. Изписани са някои от околните сгради.