София 1934-35 г.

Художник: Мански,Владимир 
Описание: Поглед от ул. "Шипка" към бул. "Фердинанд" /дн. "Васил Левски"/. В ляво-Ректората, на право-Художествената академия, а зад нея-Ал.Невски и Св.София. Виждат се силуети на покриви по посока центъра.