Улица"Арда"и"Сердика"10.1.1944 г.

Художник: Мански,Владимир 
Описание: Поглед към развалините. На преден план сграда на три етажа, разсечена по височина от бомба, а пред нея-отломки от стени. Тъмно небе, с огнени отблясъци.