Буюк Джамия и околността и.

Художник: Обербауер, Йосиф 
Описание: Изглед на джамията, заградена с малки, гъсто застроени къщички.