"Св. София" от изток.

Художник: Обербауер, Йосиф 
Описание: Изглед от високо с част от града в дъното. Пред църквата - разпрегнати селски каруци.