Еврейските гробища в София. /триптих/

Художник: Обербауер, Йосиф 
Описание: В средата - изглед от гробищата с един стар евреин в ляво. От двете страни - евреиски каменни надгробни плочи, орнаментирани. Лявата плоча с надпис. Еврейското гробище се е намирало на дн. пл. "Възраждане". Размери: средният - 22,00/33,00 см., левият - 11,6/24,7 см., десният - 11,6/27,8 см.