Самоковският мост с гробищата.

Художник: Обербауер, Йосиф 
Описание: В първи план - мостът, гледан откъм града. Зад него, в ляво - гробищата. В дясно - къщички, а в дъното, в дясно - част от планината Витоша.