Сватба в Софийско.

Художник: Обербауер, Йосиф 
Описание: На преден план, в средата - един шоп с червено знаме в лявата си ръка и павурче с ракия в дясната, играе под звуците на гайдата и тъпана. Зад тях, в дясно - каруцата с булката и другарките и, а около тях - други селяни и селянки. В ляво и в дясно-сгради, в дъното на височинка - черквата.