Конакът с Челеби джамия.

Художник: Обербауер, Йосиф 
Описание: Поглед от юг. Човешка фигура на улица между две сгради.