Салханата в София 1893 г.

Художник: Обербауер, Йосиф 
Описание: Скотобойната край Владайската река. Край нея реката, на преден план - две фигури.