Улица в София.

Художник: Обербауер, Йосиф 
Описание: Изобразена е градска фурна.