Златарската чаршия.

Художник: Обербауер, Йосиф 
Описание: Тясна улица, в ляво - двуетажни сгради с дюкяни, а в дъното в дясно са останките на Чохаджийския хан. На преден план - седнала жена, в традиционно облекло, преде.