Улица със Сливнишкия хан.

Художник: Обербауер, Йосиф 
Описание: Улица, сгради, на преден план в дясно - дюкянче/дърводелница за корита/. На заден план - ханът с кобилична извивка на покрива.