Край София.

Художник: Обербауер, Йосиф 
Описание: На преден план - река с легнал бивол. Зад него - път, ограден с дървени колове. По пътя върви селянка. На заден план - ниски сгради, пред тях няколко високи дървета. /Вероятно сградите до Хаджимановия мост/. В десния ъгъл - печат.