Шоп и шопкиня на мост.

Художник: Обербауер, Йосиф 
Описание: Зимен пейзаж. На преден план върви жена с червена кърпа на главата. След нея - мъж в ямурлук, яхнал кон, минават по моста. В дъното се вижда къщичка.