Гайдар.

Художник: Обербауер, Йосиф 
Описание: Селянин свири на гайда под едно дърво В дъното се вижда силеут на овчар със стадото си.