Софийски селяни - въглищари.

Художник: Обербауер, Йосиф 
Описание: Четирима стари селяни - шопи си поделят пари от печалбата. Парите са на
купчинки, върху месалче и на крина, върху земята. До тях - шарена бъклица.
Зад групата - високи плетени кошове за дървени въглища. Единият от шопите,
с калпак, полегнал по корем на земята, е с разтворен тефтер в ръце. Останалите са седнали. В дъното - овчар и стадо пред силуета на планина.