Селска кръчма в Софийско.

Художник: Обербауер, Йосиф 
Описание: Около маса, на дървени скамейки и един стол, са насядали хора. Трима са с
калпаци, един - с червено кепе, поп - с калимявка и расо, турчин с фес и чалма. В дъното - тезгях, зад който е кръчмарят с калпак. Изписани са прозорче, газена лампа и др.